Meet Our Founders - UWC ISAK Japan

Meet Our Founders

About Our 100 Founders

UWC ISAK Japan will be forever grateful to the school’s 100 founding donors who have all played an instrumental role in creating the first full-boarding international high school in Japan. Thanks to the generosity of these leaders, motivated students from around the world will gain the skills necessary to become catalysts for positive change.

Full List of Founders

Yasushi Ando
Ken Aoyama
Hiroyuki Arita
Heang Chhor
Yasushi Fujita
Keizo Fujitake
Takahisa Fujitake
Junko Fukutake
Jun Furukawa
Goldman Sachs Gives
Shin Horie
Hidehiro Imatsu
Hideki Kinuhata
Nina and Takashi Murata
Fumiko Ozawa (Kanenobu)
Katsunori Sago
Taizo Hasebe
Maki and Yasu Hatakeyama
Michiyo and Hidehiko Hayashi
Toshio Himuro
Hitoshi Honda
Ryusuke Honjo
Hoppy Mina
Nobuyuki Idei
Masahisa Ikeda
Takashi Inoue
Tomoharu Inoue
Ishibashi Foundation
Tomonori Ito
Masakazu Iwakura
Mikiko and Toshio Iwasaki
Tsuguhiko Kadokawa
Kaji family

Haruki Kamiyama
Hitoshi Kashiwaki
Gen Kato
Shogo Kawada
Takashi Kawamura
Ichiro Kawanabe
Saori and Shinji Kimura
Kakutaro Kitashiro
Kazutoshi Kobayashi
Masatada Kobayashi
Lin and Shigetoshi Kobayashi
Yasuro Koizumi
Terumi and Yojiro Koizumi
Masaru Kojima
Hiroko Kono
Masae and Masahiro Koshiba
Mariko and Jacques Magnan
Muneaki Masuda
Kohei Matsuki
Paul and Maki McInerney
Shuzuyo and Shusaku Minoda
Ichiro Miyake
Suguru Miyake
Eiichi Miyazawa
Hiroaki Mizutani
Shuhei Morofuji
Akiyuki Nagase
Amane Nakashima
Takeshi Natsuno
Brian Nelson
Nonaka Institute of Knowledge
Ogawa Scholarship Foundation
Okada Memorial Club

Shinichiro Okumoto
Shigeru Sato
Teruhide Sato
Koichi Saura
Nobuo Sayama
Yi Shi
Toru Shimada
Makiko Suehiro
Yuichiro Sugahara
Edward Suzuki
Yuriko Takahashi
Yoko Takai
Makoto Takano
Ken Takayama
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.
Shotaro Tanaka
Mamoru Taniya
Rika Taniya
Fumio Tateishi
Haruhiro Tsujimoto
Koki Uchiyama
United Managers Japan Inc.
United States-Japan Foundation
Yasuhiro Wakebayashi
Kotaro Yamagishi
Noriko Yamaguchi
Kimiya Yamamoto
Masakazu Yanagisawa
Seiji Yasubuchi
Ayako Yoshida (Masako and Hiroshi Sasaki)
Einosuke Yoshino
Shinji Yoshizawa
Mei Yu

Get Our Newsletter

Receive the latest school news, events, and important program updates

Privacy Policy
Copyright © UWC ISAK Japan

UWC ISAK Japan
5827-136 Nagakura
Karuizawa, Kitasaku-gun,
Nagano 389-0111
0267-46-8623

QUESTIONS?

Can't find what you are looking for
or have a specific inquiry?

Welcome to our new beta site! 

Scroll to Top