Meet Our Founders - UWC ISAK Japan

Meet Our Founders

About Our 100 Founders

UWC ISAK Japan will be forever grateful to the school’s 100 founding donors who have all played an instrumental role in creating the first full-boarding international high school in Japan. Thanks to the generosity of these leaders, motivated students from around the world will gain the skills necessary to become catalysts for positive change.

Full List of Founders

Mamoru Taniya
Lin and Shigetoshi Kobayashi
Yuriko Takahashi
Kimiya Yamamoto
Masakazu Yanagisawa
Rika Aoi
Fumio Tateishi
Michiyo and Hidehiko Hayashi
Hiroko Kono
Hidehiro Imatsu
Fumiko Ozawa (Kanenobu)
Brian Nelson
Masahiro Koshiba
Masaru Kojima
Einosuke Yoshino
Gen Kato
Takashi Inoue
Shotaro Tanaka
Takashi Murata
Makoto Takano
Takeshi Natsuno
Hiroaki Mizutani
Shogo Kawada
Teruhide Sato
Kohei Matsuki
Nobuyuki Idei
Kakutaro Kitashiro
Tomoharu Inoue
Tomonori Ito
Kotaro Yamagishi
Heang Chhor
Eiichi Miyazawa
Amane Nakashima

Yasuro Koizumi
Ogawa Scholarship Foundation
Hideki Kinuhata
Ichiro Miyake
Ryusuke Honjo
Edward Suzuki
Yuichiro Sugahara
Haruhiro Tsujimoto
Shin Horie
Ken Takayama
Koichi Saura
Ishibashi Foundation
Katsunori Sago
Masakazu Iwakura
Haruki Kamiyama
Masatada Kobayashi
Kazutoshi Kobayashi
Mariko and Jacques Magnan
Kaji Family
Shigeru Sato
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.
Taizo Hasebe
Shinichiro Okumoto
Junko Fukutake
Hitoshi Honda
Terumi and Yojiro Koizumi
Yasushi Ando
Hiroyuki Arita
Mikiko and Toshio Iwasaki
Yoko Takeda
Noriko Yamaguchi
Seiji Yasubuchi
Shinji Kimura
Shusaku Minoda

Toshio Himuro
Nonaka Institute of Knowledge
Hoppy Mina Co., Ltd.
Okada Memorial Club
Ichiro Kawanabe
Shuhei Morofuji
Suguru Miyake
United Managers Japan Inc.
Akiyuki Nagase
Yoko Takai
Makiko Suehiro
Keizo Fujitake
Shinji Yoshizawa
Koki Uchiyama
Yasuhiro Wakebayashi
Mei Yu
Takahisa Fujitake
Jun Furukawa
Toru Shimada
Nobuo Sayama
Hitoshi Kashiwaki
Ayako Yoshida (Masako and Hiroshi Sasaki)
Yi Shi
Paul and Maki McInerney
Takashi Kawamura
United States-Japan Foundation
Yasushi Fujita
Muneaki Masuda
Maki and Yasu Hatakeyama
Masahisa Ikeda
Tsuguhiko Kadokawa
Ken Aoyama

Join Our Mailing List

Receive the latest school news, events, and important program updates

Privacy Policy
Copyright © UWC ISAK Japan

UWC ISAK Japan
5827-136 Nagakura
Karuizawa, Kitasaku-gun,
Nagano 389-0111
0267-46-8623

QUESTIONS?

Can't find what you are looking for
or have a specific inquiry?

Application Deadline
is January 20th

00
Months
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds
Scroll to Top